"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej". Janusz Korczak

Ogłoszenia

12 września 2014 23:54 | Ogłoszenia

Informacja dotycząca składania ofert na dostawę materiałów i pomocy do zajęć w ramach realizacji projektu.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rzuchowie zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu, materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć realizowanych w ramach projektu pn. „Rozwój edukacji – rozwój pokolenia – przyszłość gminy Kornowac”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

Przeczytano: 586 razy. Wydrukuj|Do góry

Nie truj sąsiada
DBI 2020