Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie
http://zsprzuchow.kornowac.pl

30 września 2018 10:05 | Ogłoszenia

Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny na Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Rzuchowie sprawuje :

 

Śląskie Kuratorium Oświaty, Delegatura w Rybniku

Starszy Wizytator – Halina Sitnikow

Tel. 32 422 38 02 wew. 41