Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie
http://zsprzuchow.kornowac.pl

09 maja 2017 09:28 | Komunikaty

Informacja na temat miejsca kontynuacji nauki przez uczniów klasy 6

Uczniowie klasy VI w roku szkolnym 2016/2017 będą kontynuować naukę jako uczniowie kl. VII w roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu