AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie
"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej". Janusz Korczak

Aktualności

10 września 2020 22:28 | Aktualności

Wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

 

 

Zgodnie z nowym Regulaminem działalności Samorządu Uczniowskiego ogłaszam termin wyborów: 23 września 2020r.

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów z klas 4-6 do zgłaszania swojej kandydatury.


Ze względów bezpieczeństwa karty wyborcze zostaną przekazane na tydzień przed terminem wyborów wychowawcom poszczególnych klas, a następnie rozdysponowane uczniom na zajęciach z wychowawcą w dniu wyborów. Wychowawca przekazuje opiekunowi SU wypełnione i zaklejone w kopercie karty wyborcze. Komisja wyborcza, zachowując reżim sanitarny, przelicza głosy i ogłasza wyniki wyborów następnego dnia.

Proszę wszystkich kandydatów na Przewodniczącego SU o niezwłoczne zgłaszanie się do pani Agnieszki Kłobuch i przygotowanie plakatu wyborczego.

Przeczytano: 59 razy. Wydrukuj|Do góry

Nie truj sąsiada
DBI 2020