"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej". Janusz Korczak

Aktualności

20 maja 2020 07:12 | Aktualności

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów klas I - III

Drodzy Rodzice,

Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym, na terenie Gminy Kornowac dyżur opiekuńczy będzie pełniła Szkoła Podstawowa w Kobyli dla wszystkich uczniów klas I – III z terenu gminy od  25 maja 2020r. do 7 czerwca 2020r.

Szkoła  będzie czynna w godzinach 7:00 – 15:00 – w tych godzinach placówka będzie pełniła funkcję opiekuńczą-wychowawczą.

W związku z powyższym należy do dnia 21.05.2020 r. do godz. 12:00 – złożyć deklarację potrzeby przyjęcia dziecka  do szkoły i chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych-wychowawczych.

Druk deklaracji jest umieszczony pod wiadomością. 

Po wypełnieniu deklaracji i jej podpisaniu, należy ją zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy szkoły szkola.rzuchow@kornowac.pl.

W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w szkole macierzystej.

O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora, najpóźniej do dnia 22.05.2020 r. do godz. 10:00 telefonicznie.

W czasie funkcjonowania szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w szkole.

Procedury umieszczone są na stronie internetowej szkoły. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich. 

Informuję także, że dla dzieci nieuczęszczających do szkoły w okresie 25 maja 2020r. - 07 czerwca 2020r. proces dydaktyczny nadal prowadzony jest  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szanowni Rodzice,

podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych- wychowawczych w szkole w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie szkoły, pomimo stosowanych  w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

 

Dyrektor szkoły

Mirosława Twardzik

Przeczytano: 74 razy. Wydrukuj|Do góry

Nie truj sąsiada
DBI 2020