"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej". Janusz Korczak

Aktualności

04 lutego 2020 01:59 | Aktualności

Czytanie to wielka przyjemność, ale i nauka wpływająca na rozwój dziecka!

Nie do przecenienia jest rola, jaką w wychowaniu i rozwoju dziecka odgrywa kontakt z książką. Czytanie najmłodszym rozwija ich wrażliwość oraz poszerza wiadomości. Rozumiejąc to i doceniając, przedszkole w Rzuchowie podjęło w pierwszym półroczu kilka działań w tym zakresie. Po pierwsze już po raz kolejny realizowało założenia ogólnopolskiej akcji społecznej "Cała Polska czyta dzieciom". W naszym przedszkolu w ramach spotkań z książką nauczycielki w trakcie poobiedniego odpoczynku czytały dzieciom bajki. Ponadto do akcji włączyli się również rodzice, babcie oraz pracownicy ZSP w Rzuchowie. Po drugie w listopadzie zorganizowaliśmy akcję „Ulubione bajeczki moich przyjaciół z przedszkola”. Celem tej akcji było rozbudzenie zainteresowania dziecięcą literaturą oraz kształtowanie nawyku codziennego kontaktu z książką. Akcja polegała na tym, że każde dziecko przyniosło z domu do przedszkola ulubioną książeczkę. Następnie wychowawcy wypożyczali te książeczki przedszkolakom, którzy w domu prosili rodziców o ich przeczytanie. Po trzecie odwiedziliśmy bibliotekę szkolną, gdzie pani Tatiana zapoznała nas z pracą bibliotekarza oraz przeczytała kilka opowiadań. W przyszłym półroczu dalej będziemy rozwijać kompetencje czytelnicze naszych dzieci poprzez rożne ciekawe działania. Pragniemy jednak już teraz podziękować wszystkim rodzicom, babciom oraz pracownikom ZSP w Rzuchowie za poświęcony czas i aktywny udział w akcjach oraz zachęcamy do dalszego czytania dzieciom w domu i w przedszkolu.

 

Marta Godawa

Bernadeta Płaczek


 

Przeczytano: 145 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

Nie truj sąsiada
DBI 2020