AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie
"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej". Janusz Korczak

Aktualności

21 listopada 2019 20:09 | Aktualności

Obchody 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka w naszej szkole


20 listopada świętowaliśmy razem z UNICEF Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Ten dzień stał się wspaniałą okazją do uczczenia powstania najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych. Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów były słowa: ”DLA KAŻDEGO DZIECKA, DZIECIŃSTWO”. W tym dniu w każdej klasie przeprowadzone zostały zajęcia poświęcone dzieciństwu. Zorganizowano m.in. pogadanki dla uczniów, prezentacje, projekcje filmów, zabawy z wykorzystaniem quizów Kahoot o prawach dzieci, rozwiązywano karty pracy na temat Konwencji, przygotowano gazetki ścienne, śpiewano piosenki. Wszystkie dzieci w szkole poczuły, że to ich święto – święto praw dziecka. Dzieci i nauczyciele ubrali się tego dnia na niebiesko, ponieważ jest to kolor UNICEF symbolizujący jedność z dziećmi na całym świecie. Nasze sale lekcyjne również były niebieskie.
Każda dorosła osoba powinna posiąść wiedzę o prawach dziecka. Im więcej z nas będzie świadomych tych treści, tym większe prawdopodobieństwo, że żadne dziecko w naszym otoczeniu nie zazna krzywdy bądź cierpienia.

Znajomość swoich praw jest kluczowa, by z nich korzystać i w razie potrzeby egzekwować je od odpowiednich organów czy instytucji. Gdzie szukać pomocy?

112 NUMER ALARMOWY
Zadzwoń pod ten numer, jeśli zagrożone jest życie lub zdrowie dziecka i niezbędna jest interwencja
policji, straży pożarnej lub pogotowia. 997 POLICJA; 998 STRAŻ POŻARNA; 999 POGOTOWIE RATUNKOWE.
800 12 12 12 DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA
To telefon skierowany do wszystkich dzieci, które potrzebują pomocy. Jeśli zadzwonisz pod ten numer, będziesz mógł/mogła porozmawiać ze specjalistą, który postara Ci się pomóc. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15‑20:00*. Jeśli zadzwonisz na ten numer w godzinach nocnych, możesz przedstawić swój problem i pozostawić numer telefonu, a następnego dnia na pewno ktoś do Ciebie oddzwoni. Możesz skontaktować się także za pośrednictwem strony internetowej Rzecznika Praw Dziecka www.brpd.gov.pl ale odpowiedź zajmie wtedy więcej czasu.
116 111 TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Jeżeli czujesz się krzywdzony i potrzebujesz pomocy – możesz zadzwonić pod numer 116 111. Specjaliści porozmawiają z Tobą o każdym trudnym problemie i udzielą Ci pomocy. Telefon działa 7 dni w tygodniu w godzinach 12:00-2:00*. Możesz także zarejestrować się na stronie www.116111.pl i napisać wiadomość.
801 12 00 02 OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
„Niebieska Linia” To numer, pod który mogą dzwonić ofiary przemocy w rodzinie, a także osoby, które usłyszały o takiej przemocy lub są jej świadkami. Konsultacje prowadzone są telefonicznie lub mailowo: niebieskalinia@niebieskalinia.info Kontaktując się z „Niebieską Linią” uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.
800 100 100 TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI
To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cybeprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Ponadto terapeuci i prawnicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę udzielają konsultacji w zakresie podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia przestępstw wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania seksualnego, oraz pomocy psychologicznej dla dzieci doświadczonych przemocą i wykorzystywaniem seksualnym i uczestniczących w charakterze świadków i pokrzywdzonych w procedurach prawnych dzieci uchodźców lub imigrantów. Specjaliści dostępni są od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-15:00.

 

Przeczytano: 242 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

covid
DBI
Nie truj sąsiada