"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej". Janusz Korczak

Aktualności

10 kwietnia 2017 22:31 | Aktualności

Gminny Konkurs z Języka Niemieckiego "Fit in Deutsch"

31 marca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzuchowie odbyła się II edycja Gminnego Konkursu z Języka Niemieckiego dla uczniów klas IV-VI „Fit in Deutsch”. Konkurs ten miał na celu rozbudzenie zainteresowań lingwistycznych uczniów, motywowanie ich do samodzielnego zgłębiania wiedzy, kształtowanie postawy otwartości i tolerancji w Europie, stworzenie płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji oraz zachęcanie uczniów do poznawania kultury, geografii i historii naszych sąsiadów. Konkurs miał formę pisemnego testu, który zawierał zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, rozumienie testu czytanego oraz zadania leksykalno-gramatyczne. W konkursie udział wzięło dziewięcioro uczniów ze szkół podstawowych naszej gminy. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VI: Michał Kotewicz, Paweł Nojek oraz Nikola Seget. Nasz reprezentant Michał Kotewicz wspaniale przygotował się do tego konkursu i zdobył drugie miejsce. Laureatom i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Pana Wójta Grzegorza Niestroja, który sfinansował nagrody dla uczniów.

                                            Weronika Kłosek-Nosol

Przeczytano: 410 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

Nie truj sąsiada
DBI 2020