Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie
http://zsprzuchow.kornowac.pl

18 listopada 2019 23:20 | Aktualności

LYSKOR - Zaproszenie do udziału w projekcie "W drodze do sukcesu"

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

 

Szanowne Panie,

Stowarzyszenie LYSKOR wraz z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zapraszają do udziału w projekcie „W drodze do sukcesu”.


DLACZEGO WARTO?

Projekt zakłada aktywizację społeczno-zawodową, w ramach której przewidziano m.in.:

– opracowanie Indywidualnego Planu Działania z doradcą zawodowym,

– kursy i szkolenia zawodowe,

– organizację staży zawodowych.

Zapewniamy opiekę nad dziećmi.

Uczestniczki na większość zadań projektowych będą miały bezpośredni wpływ – razem określimy, jakie działania będziecie podejmować.

 

DLA KOGO?

Projekt realizowany będzie na obszarze LGD LYSKOR tj. gminy: Lyski, Kornowac, Gaszowice, Jejkowice, Pszów. Do udziału w pierwszej kolejności zapraszamy kobiety niepracujące,chcące nabyć nowe umiejętności i kwalifikacje, spędzić ciekawie czas.

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia LYSKOR osobiście lub telefonicznie pod nr 32 440 76 01 – od poniedziałku do piątku
w godz. 07:30-15:30.

Udział w projekcie jest bezpłatny!