Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie
http://zsprzuchow.kornowac.pl

17 listopada 2019 11:54 | Aktualności

"RZUCHOWIANKI DLA NIEPODLEGŁEJ” występy uczniów naszej szkoły w dniu 14 listopada 2019 r.

 

 

        14 listopada 2019 r. w Domu Kultury w Rzuchowie uczniowie z klasy trzeciej, piątej i szóstej ZSP w Rzuchowie wystąpili z programem patriotycznym z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości. Uroczystość zorganizowano przy współpracy naszej szkoły i Zespołu „Rzuchowianki”. Podczas akademii uczniowie recytowali wiersze o tematyce patriotycznej, śpiewali pieśni żołnierskie i legionowe oraz przedstawili inscenizację historyczną tamtych wydarzeń. Przygotowany program zaprezentowany był dla zaproszonych gości i innych zespołów regionalnych z naszego terenu. Obchody 14 listopada to wyrażenie naszego szacunku dla  tych, którzy wtedy walczyli o Niepodległą Ojczyznę.

 

                                                                                   Henrieta  Fojcik

Zdjęcia: