Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie
http://zsprzuchow.kornowac.pl

03 września 2019 22:12 | Aktualności

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

 

 

2 września 2019 r. w sali GOK odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Aby uczcić 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Przerwany Marsz”. Projekt ten jest próbą podziękowania pokoleniu Dzieci Wojny za to, co zrobili dla Polski, mimo tego, że czas okupacji, który naznaczył ich dzieciństwo, z pewnością skruszył przekonanie o dobru drzemiącym w ludziach i sprawiedliwości dziejowej. Wspólnie obejrzeliśmy przygotowany w tym celu spot i wysłuchaliśmy wierszy o tematyce patriotycznej recytowanych przez uczniów naszej szkoły, a następnie odśpiewaliśmy hymn państwowy.

Był to dla nas szczególny dzień, ponieważ wraz z przedstawicielami Urzędu Gminy w Kornowacu, OSP w Rzuchowie oraz Radą Rodziców podziękowaliśmy za wieloletni trud pełnienia funkcji dyrektora naszej szkoły Pani Wandzie Knurze. Od dnia 1 września stanowisko to objęła pani Mirosława Twardzik, która powitała w gronie uczniów naszej szkoły szesnaścioro pierwszoklasistów. Aby ten dzień utkwił im szczególnie w pamięci, obdarowani zostali przygotowanymi przez rodziców rogami obfitości.

Następnie uczniowie wraz z wychowawcami klas udali się do swoich sal, gdzie zapoznali się z rozkładem zajęć na nowy rok szkolny.

Wszystkim uczniom życzy sukcesów i wytrwałości w nowym roku szkolnym.

Zdjęcia: