Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie
http://zsprzuchow.kornowac.pl

26 maja 2019 23:19 | Aktualności

Odwiedziny szóstoklasistów z Szkole Podstawowej w Kornowacu

 

 

21 maja uczniowie szóstej klasy wraz z wychowawcą odwiedzili Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kornowacu, w której będą kontynuować naukę w klasie siódmej. Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia sal lekcyjnych oraz poznania swych przyszłych nauczycieli. Dziękujemy
Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu oraz Samorządowi Uczniowskiemu Szkoły Podstawowej w Kornowacu za interesujące oprowadzanie po szkole oraz pyszny poczęstunek.

 

Weronika Kłosek-Nosol

Zdjęcia: