Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie
http://zsprzuchow.kornowac.pl

06 kwietnia 2017 05:10 | Aktualności

Szkolny konkurs literacko - plastyczny rozstrzygnięty


            Biblioteka SP w Rzuchowie zorganizowała konkurs literacko - plastyczny dla uczniów naszej szkoły. Celem konkursu było zachęcenie do czytania, popularyzacja literatury pięknej. Zadaniem dzieci z klas I - II było wykonanie ilustracji do dowolnego utworu poetyckiego dla najmłodszych. Uczniowie klas III - IV mieli wykonać rysunek do ulubionej baśni. Najstarsi uczniowie szkoły – z klas V-VI – projektowali okładkę do wybranej książki. W konkursie wzięło udział 33 uczniów (16 z klas I - II, 7 z klas III – IV i 10 z klas V-VI). Do konkursu zgłoszono 32 prace. Jury konkursowe brało pod uwagę następujące kryteria oceny:  zgodność z tematem, staranność wykonania i estetykę pracy, pomysłowość w zakresie tematu i technik plastycznych. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

            Nagrodzeni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki. Zwycięzcom gratulujemy.  Wystawę nagrodzonych prac można oglądać w szkolnej bibliotece.

Tatiana Koczy