AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie
"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej". Janusz Korczak

Kadra

Weronika Kłosek - Nosol

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

covid
DBI
Nie truj sąsiada