"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej". Janusz Korczak

Kadra

Marzena Kabała

Funkcje: Nauczyciel

Nie truj sąsiada
DBI 2020