AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie
"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej". Janusz Korczak

Kadra

Tatiana Koczy

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca, Logopeda, Bibliotekarz

covid
DBI
Nie truj sąsiada