AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie
"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej". Janusz Korczak

Kadra

Mirosława Twardzik

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel

Nie truj sąsiada
DBI 2020