AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie
"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej". Janusz Korczak

Kadra

Beata Wilpert

Funkcje: Nauczyciel

nauczyciel zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

covid
DBI
Nie truj sąsiada