"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej". Janusz Korczak

Kadra

Wanda Knura

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Marzena Kabała

Funkcja: Nauczyciel

Aleksandra Krajczok

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Henrieta Fojcik

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Tatiana Koczy

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Anna Adamczyk

Funkcja: Nauczyciel

Izabela Janczar

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Mirosława Twardzik

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Jolanta Tatura

Funkcja: Nauczyciel

Agnieszka Kłobuch

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Izabela Wszołek

Funkcja: Pedagog

Weronika Kłosek

Funkcja: Nauczyciel

Wiesława Brzeskot

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

Maria Otwinowska

Funkcja: Nauczyciel

Bernadeta Płaczek

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Marta Godawa

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Krystyna Knura

Funkcja: Administracja

Maria Krakowczyk

Funkcja: Administracja

Izabela Buda

Funkcja: Służba zdrowia

Anna Czogała

Funkcja: Pracownik obsługi

Marianna Kieś

Funkcja: Pracownik obsługi

Ilona Bauerek

Funkcja: Pracownik obsługi

Marcin Drzeniek

Funkcja: Pracownik obsługi

Beata Kamczyk

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel zajęć rewalidacyjno - wychowawczych
DBI