AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie
"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej". Janusz Korczak

Galeria

Poranek z twórczością Juliana Tuwima

Ilość zdjęć: 28

Nie truj sąsiada
DBI 2020