"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej". Janusz Korczak

Filmy

Bicie rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej ZSP Rzuchów

Nie truj sąsiada
DBI 2020