| | | AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie
"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej". Janusz Korczak

Dziennik elektroniczny

Drodzy Rodzice!

Mając na uwadze właściwą i pełną komunikację pomiędzy rodzicami i szkołą oraz inne możliwości analityczne, edukacyjne i prowadzenie bezpiecznej dokumentacji szkolnej od 1 września roku szkolnego 2020/2021 wprowadzamy w szkole Dziennik Elektroniczny LIBRUS Synergia.

Umożliwi on Państwu bieżące monitorowanie frekwencji i postępów w nauce i zachowaniu Państwa dzieci, zapewniając jednocześnie pełne bezpieczeństwo i poufność przekazywania danych. Za pomocą tego dziennika  można:

  • sprawdzać oceny,
  • otrzymywać gotowe analizy jego postępów w nauce,
  • na bieżąco monitorować obecności,
  • korespondować z dowolnym nauczycielem,
  • odczytywać ogłoszenia i wiadomości,
  • sprawdzać plan lekcji,
  • przeglądać terminarz sprawdzianów i wydarzeń.

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem korzystania z Dziennika Elektronicznego.

 

  Zasady korzystania z dziennika elektronicznego Librus

  Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego Librus


 

DBI
Nie truj sąsiada