| | | AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie
"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej". Janusz Korczak

Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Rzuchowie sprawuje:

Śląskie Kuratorium Oświaty, Delegatura w Rybniku

Wizytator Jan Goldman

tel. 32 422 38 02 wew.41

DBI
Nie truj sąsiada