"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej". Janusz Korczak

Procedura organizowania i udzielania pomocy

Nie truj sąsiada
DBI 2020