AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie
"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej". Janusz Korczak

"Polsko-Czeska wędrówka po okolicy"

 

Wycieczka do Raciborza-działanie I

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie we współpracy z Základni Skola w Brance u Opawy rozpoczął realizację drugiego już projektu pt.: "Polsko - Czeska wędrówka po okolicy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz budżetu państwa RP w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013.
W projekcie zaplanowano pięć działań:
działanie I - wycieczka do Raciborza,
działanie II - zabawa w podchody,
działanie III - wycieczka do Hradca nad Morawicą,
działanie IV - spotkanie podsumowujące,
działanie V - spot reklamowy.

Wspólne działania mają na celu pokazanie najbliższej okolicy, jej historii, zasad współczesnego funkcjonowania oraz wspólnej przeszłości Polski i Czech, bo przecież kiedyś na tych terenach Polacy i Czesi byli związani terytorialnie (Księstwo Raciborsko - Opawskie) oraz kulturowo. Wspólne spotkania zbliżą młode pokolenia Czechów i Polaków. Dzięki projektowi będziemy mogli wzmocnić i poszerzyć współpracę pomiędzy naszymi szkołami, gminami i strażami pożarnymi, a przy okazji promować aktywny wypoczynek oraz pogłębiać w uczniach wiedzę na temat regionu, powiatu i ich atrakcji turystycznych.

9 kwietnia 2015r. w ramach I działania zorganizowana została wycieczka do Raciborza, w czasie której uczestnicy zobaczyli trzy najważniejsze z historycznego punktu widzenia miejsca: Zamek Piastowski, rynek oraz muzeum. Na zamku uczniowie mogli zobaczyć piękny dziedziniec, basztę, dom książęcy, kaplicę zamkową, którą okrzyknięto "perłą górnośląskiego gotyku" oraz zabytkowy browar. W muzeum dzieci poznały średniowieczną historię miasta oraz zobaczyły autentyczną mumię Tebanki sprzed 2800 lat. Kolejnym punktem działania był spacer po rynku – prezentacja zabytkowych kościołów, kamieniczek i Kolumny Maryjnej. Zwiedzanie odbywało się z przewodnikiem oraz tłumaczem języka czeskiego. Przez cały czas towarzyszyła nam też ekipa realizująca spot. Na zakończenie wszyscy ruszyliśmy na wspólny posiłek. Wycieczka była praktyczną lekcją historii, dzięki niej przybliżyliśmy uczestnikom wycieczki wiedzę o Raciborzu i zachęciliśmy ich do rozwijania zainteresowania najbliższym otoczeniem.        

 

   p1020893.jpg [700x525]

p1020889.jpg [700x525]     p1020910.jpg [700x525]

p1020912.jpg [700x525]     p1020914.jpg [700x525]    

p1020936.jpg [700x525]     p1020958.jpg [300x225]    

p1020974.jpg [300x225]     p1020927.jpg [700x525]

p1020977.jpg [300x225]     p1020988.jpg [300x225]

                                                                                                                                                                                                  Mirosława Twardzik, koordynator projektu

 


II działanie "Polsko - Czeskiej wędrówki po okolicy" - zabawa w podchody

5 maja 2015 roku Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie we współpracy z Základni Škola w Brance u Opawy zrealizował II działanie projektu pt "Polsko - Czeska wędrówka po okolicy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz budżetu państwa RP w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013.
W ramach II działania na terenie Gminy Kornowac zorganizowane zostały „podchody”. Wzięły w nich udział 24 osoby - po 10 uczniów i 2 opiekunów z Polski i z Czech. Swoją wędrówkę uczniowie rozpoczęli od wizyty w OSP w Rzuchowie, gdzie strażacy zaprezentowali swoje umundurowanie, sprzęt gaśniczy, wóz strażacki, zafundowali też dzieciom przejażdżkę wozem strażackim.
Następnie uczestnicy zostali podzieleni na dwie mieszane grupy polsko - czeskie. Pierwsza z nich wyruszyła w teren pozostawiając za sobą ślady (znaki) i zadania (listy). Druga drużyna wyruszyła w wyznaczonym czasie, odnajdując, rozwiązując lub wykonując zadania; korzystali przy tym z otrzymanej, wykonanej przez uczniów mapki i wskazówek. W ustalonym miejscu - w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu - obie drużyny spotykały się. W gimnazjum pani dyrektor Jolanta Błaszczok oprowadziła uczniów po szkole, ciekawie
opowiadała o eksponatach zgromadzonych w izbie pamięci oraz pokazała dzieciom salę gimnastyczną. Z gimnazjum młodzi turyści wyruszyli do Urzędu Gminy w Kornowacu, tam serdecznie powitał ich pan Radosław Łuszcz. Nasi południowi partnerzy przekazali pozdrowienia dla naszego pana wójta od starosty Branki u Opavy. Nieco zmęczone, ale w dobrych humorach, dzieci przeszły do Urzędu Pocztowego, gdzie uczniowie z Czech wysyłali pocztówki z pozdrowieniami do swojej szkoły oraz do rodziców. Uczniowie wrócili
komunikacją autobusową do Rzuchowa, gdzie czekał już na nich wspaniały piknik z grillem. Na zakończenie został rozegrany towarzyski mecz piłki nożnej. Po tak wyczerpujących wędrówkach, zmęczeni, ale z uśmiechem na twarzach, uczniowie z Rzuchowa pożegnali swoich czeskich przyjaciół.
Głównym celem działania było poznanie najbliższej okolicy i wybranych obiektów Gminy Kornowac (UG w Kornowacu, gimnazjum, budynek OSP w Rzuchowie), mogliśmy również wzmocnić współpracę pomiędzy szkołami, a przy okazji promowaliśmy aktywny wypoczynek - wędrówkę z kijkami nordic - walking.
Wspólne spotkania zbliżają uczniów i nauczycieli z Czech i Polski; uczniowie rozwijają umiejętności językowe, pomagają przezwyciężać bariery, burzyć stereotypy i uprzedzenia.

Mirosława Twardzik, koordynator projektu


 

                         

                     

 

            


                   III Działanie "Polsko-Czeskiej wędrówki po okolicy" - wycieczka do Hradca nad Moravicą

covid
DBI
Nie truj sąsiada