AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie
"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej". Janusz Korczak

Koło turystyczne "Żuczki"

 

Szkolny program koła turystycznego „Żuczki”


„Poznaj swój kraj, abyś go mógł gorąco ukochać”

                                                                                     Aleksander Janowski

Cele ogólne

  • Rozwijanie postaw patriotycznych u uczniów poprzez poznawanie Polski, jej tradycji, kultury narodowej i przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy;
  • Przyswojenie przez uczniów wiedzy o kraju i środowisku;
  • Kształtowanie osobowości uczniów, ich stosunku do drugiego człowieka i samego siebie;
  • Rozwijanie zainteresowań krajoznawczych i turystycznych młodzieży;
  • Wdrażanie do racjonalnego i kulturalnego organizowania i spędzania wolnego czasu.

Cele szczegółowe

  • Poznanie własnej miejscowości, gminy, regionu, jako części Polski i Europy;
  • Kształtowanie emocjonalnych postaw przywiązania do kraju ojczystego, do dziedzictwa kulturowego własnego regionu;
  • Poszanowanie symboli narodowych;
  • Przygotowanie do życia w strukturach regionalnych, narodowych, państwowych i europejskich;
  • Zaspokajanie potrzeb kulturalnych, budowanie wrażliwości i poczucia piękna, dążenie do rozwoju emocjonalnego i estetycznego;
  • Poszerzanie wiedzy zdobytej na lekcjach i wykorzystanie jej w praktyce;
  • Rozwój zdolności obserwacyjnych i dostrzeganie zjawisk przyczynowo-skutkowych;
  • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i postaw;
  • Pogłębianie wiadomości dotyczących ochrony przyrody poprzez poznawanie parków narodowych,;
  • Uczulenie na problem ochrony środowiska naturalnego, szczególnie obszarów leśnych;
  • Rozwijanie zamiłowania do turystyki i czynnego wypoczynku;
  • Tworzenie postaw otwartych na współdziałanie w ramach grupy i kulturę bycia;
  • Propagowanie wysiłku fizycznego przy różnych czynnościach w czasie imprez turystycznych np. marsze, biegi;
  • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez np. jazdę na rowerze;
  • Zachęcanie do współzawodnictwa np. w ramach zabaw, gier rekreacyjnych i marszach na orientację;
  • Propagowanie spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu;
  • Kształtowanie prawidłowej sylwetki młodych ludzi;
  • Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych.

 

 

Treści programowe

  • Poznanie historii i działalność POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO;
  • Poznanie odznak turystyki krajoznawczej i kwalifikowanej;
  • Kształtowanie postaw patriotycznych. Przywiązanie do polskich krajobrazów, rodzinnego folkloru, ojcowizny, korzeni, z których pochodzimy;
  • Poznanie najbliższej okolicy, gminy i regionu;
  • Poznanie tradycji i kultury ziemi raciborskiej;
  • Poznanie krain geograficznych Polski, zapoznanie z ich walorami przyrodniczymi;
  • Zapoznanie z rezerwatami przyrody i obszarami krajobrazu chronionego Polski;
  • Poznanie miejsc pamięci narodowej;
  • Propagowanie aktywności fizycznej poprzez np. turystykę pieszą i jej wpływ na rozwój organizmu ludzkiego;
  • Przestrzeganie zasad higieny i dbałości o zdrowie biologiczne i psychiczne.

Przewidywane osiągnięcia

Uczeń powinien:

  • odnajdywać w kulturze rodzimej i regionalnej źródeł wartości
  • wykazać się znajomością historii Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego
  • wymieniać zabytki zwiedzanych miast i okolic naszego regionu
  • znać tradycje, kulturę swojej miejscowości, swojego regionu
  • wykazywać się znajomością mapy i znaków topograficznych
  • uczestniczyć we wszelkich imprezach turystycznych
  • rozstawiać namiot i znać zasady konserwacji namiotu
  • bezpiecznie poruszać się po drogach publicznych i korzystać ze środków transportu
  • dbać o zdrowie, higienę, porządek i czystość najbliższego otoczenia

Formy realizacji

 1. Koło Turystyczne:
  • ustalenie terminu zajęć koła
  • przyjęcie  członków
  • omawianie planu pracy koła
 2. Imprezy turystyczne w dni wolne od nauki szkolnej:
  • rajdy piesze
  • imprezy na orientację
  • wycieczki rowerowe
  • popularne wycieczki krajoznawcze
 3. Zajęcia praktyczne członków koła:
  • posługiwanie się mapą
  • rozstawianie namiotu na boisku szkolnym
 4. Nauka piosenek w czasie zajęć koła.
 5. Kuligi klasowe i członków koła
 6. Jednodniowe wycieczki dydaktyczne:
  • klasowe
  • członków koła
 7. Popularyzowanie na forum szkoły działalności turystycznej dzieci i młodzieży:
  • ekspozycje na tablicy szkolnego Koła Turystycznego
  • zakładka na szkolnej stronie WWW.
 8. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi z regionu.
 9. Stworzenie uczniom warunków do samodzielnego działania na rzecz własnego środowiska.

Rok szkolny 2015/2016

31 maja 2016

Wiosenny rajd rowerowy do Arboretum Bramy Morawskiej

Tradycyjnie pogoda dopisała członkom SKT "Żuczki" - miłośnikom dwóch kółek - którzy w piątek 27 maja wybrali się na Wiosenny Rajd Rowerowy do Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu - Oborze. W eskapadzie udział wzięło 9 śmiałków, którym niestraszne były trudne warunki na trasie (Rzuchów - Łańce - Kobyla - Racibórz). Na terenie arboretum uczniowie mieli okazję do zapoznania się z tamtejszą florą i fauną oraz innymi atrakcjami (Młyńskie Koło, Zaczarowany Ogród). Niewątpliwie jest to miejsce warte odwiedzenia!
Myślimy, że każdy uczestnik tego wyjazdu miło spędził ten cudowny, piątkowy dzień. Zachęcamy wszystkich do rodzinnego i aktywnego spędzania wolnego czasu, bo przecież pięknych zakątków do odwiedzania na naszym terenie nie brakuje.

                                  

Mirosława Twardzik, Jolanta Tatura 


 

21 listopada 2015

Andrzejkowa noc w szkole

 

Z 20 na 21 listopada pod czujnym okiem opiekunów siedemnastu uczniów klas V i VI (członków szkolnego kółka turystycznego "Żuczki") uczestniczyło w Nocy Andrzejkowej zorganizowanej w szkole. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 19:00 i trwało aż do 7:00. Nikt nie zmrużył oka w ciągu trwania tej świetnej imprezy. Po rozlokowaniu się rozpoczęto przygotowania do dyskoteki połączonej z wróżbami andrzejkowymi. W magiczny nastrój wprowadziło nas udekorowanie sali świecami oraz nastrojowa muzyka. Podczas zabawy odbyły się różne wróżby andrzejkowe, które dostarczyły wiele radości i pozwoliły poznać przyszłość, oczywiście z przymrużeniem oka. Wszystkie wróżby wymyśliły i przygotowały uczennice klasy V. Było bardzo wesoło. Do samego rana oglądaliśmy trzy wybrane filmy. Taką noc w szkole zapamiętamy na bardzo, bardzo długo. Po krótkiej nocy w sobotni poranek pełni wrażeń i pozytywnych emocji rozchodziliśmy się do domów planując kolejne ciekawe spotkanie.
Cele przyświecające imprezie to oprócz wspólnej zabawy i integracji także nauka samodzielności i odpowiedzialności.
Dziękujemy wszystkim za udział i dobrą zabawę.

                 

                 

                 

                 

                 

Jolanta Tatura, Mirosława Twardzik 

30 września 2015

"Żuczki" na pieszej wyprawie

 

30 września członkowie Kółka Turystycznego "Żuczki" w nietypowy sposób spędzili czas po lekcjach. Korzystając z okazji, że jest to Dzień Chłopca, wyszliśmy w teren na pieszą wycieczkę.
 Pieszy rajd rozpoczęliśmy w Rzuchowie, skąd przeszliśmy leśnym szlakiem do "Rybaczówki" w Pstrążnej. Po wyczerpującym, ale przyjemnym wysiłku czekały na nas pieczone rybki i inne atrakcje. W świetnych nastrojach wyruszyliśmy w powrotną drogę podziwiając piękno otaczającej nas przyrody przybranej w szaty jesieni. Była to bardzo udana wyprawa, a przy okazji aktywnie i wesoło spędzony czas na świeżym powietrzu.
 
                   
 
Jolanta Tatura, Mirosława Twardzik


 


19 września 2015

"Żuczki" rozpoczynają nowy rok szkolny rajdem rowerowym po okolicy

 

Na rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 Szkolne Koło Turystyczne "Żuczki" zorganizowało rajd rowerowy, którego ponad dwudziestokilometrowa trasa wiodła z Rzuchowa przez Krzyżkowice - Kornowac- Łańce do Pstrążnej. W Pstrążnej skorzystaliśmy z zaproszenia nowego księdza proboszcza i zorganizowaliśmy na terenie probostwa ognisko. Podczas pieczenia kiełbasek i ziemniaków wszystkim było bardzo wesoło, wspominaliśmy minione wakacje, a także snuliśmy plany na następne wspólne wypady. Zmęczeni, ale w bardzo dobrych nastrojach dotarliśmy do domów.
Poprzez organizację tego typu imprez pragniemy uczyć młode pokolenie, że liczy się nie tylko telewizja i komputer, ale że warto spędzać czas z przyjaciółmi, na świeżym powietrzu, w ruchu, bo wtedy jest zdrowo, przyjemnie i miło!

                  

                                                                                                                                             Jolanta Tatura, Mirosława Twardzik 

Plan imprez na rok szkolny 2014/2015

    1.Wycieczka do zamku Piastowskiego  (rajd rowerowy)

    2.Wycieczka do Zawady (rajd rowerowy)

    3.Wycieczka piesza do Tinki w Krzyżkowicach

    4.Impreza andrzejkowa- nocowanie w szkole


Rajd rowerowy do zamku Piastowskiego

Uczniowie z kółka turystycznego "Żuczki" wraz ze swoimi opiekunami wyruszyli na pierwszy w nowym roku rajd rowerowy. Trasa wyprawy prowadziła przez Łańce i Kobylę do raciborskiego Zamku Piastowskiego. Wyjątkowo przyjemny odcinek rajdu przebiegał wzdłuż ścieżki rowerowej na kanale Ulga. W czasie pobytu na zamku mogliśmy oglądać wszystkie dostępne wystawy. Dzieciom szczególnie podobała się cela więzienna. Na zamku przyłączyliśmy się do akcji Narodowego Czytania (link do strony Zamku Piastowskiego w Raciborzu ).
Wycieczka nie byłaby w pełni satysfakcjonująca, gdybyśmy nie odwiedzili McDonalda. Po pysznym posiłku ruszyliśmy w drogę powrotną. Tym razem trasa wiodła przez Brzezie i Lubomię do Rzuchowa; w sumie pokonaliśmy około 30 km.
W czasie rajdu dopisała nam nie tylko przepiękna pogoda, ale humory również były wyśmienite. Uczniowie śpiewali, opowiadali śmieszne historyjki, jednocześnie trzymając bardzo dobre tempo jazdy - prawdziwi turyści!

                 

           


Rajd rowerowy do Zawady

W sobotę 13 września wyruszyliśmy na kolejną wyprawę rowerową, tym razem do Zawady. Trasa przejazdu w większości wiodła przez las, gdzie mogliśmy złapać trochę świeżego powietrza i zdrowia. Po przybyciu na miejsce zatrzymaliśmy się w gospodarstwie pana Józka. Tam przy ognisku w wesołej atmosferze upiekliśmy kiełbaski i ziemniaki. Posileni i pełni energii całą grupą pobiegliśmy pograć w piłkę na trawiastym boisku. Na zakończenie miłego pobytu czekała na nas największa atrakcja - przejażdżka na wspaniałym koniu pod okiem pana Józka.
Pełni wrażeń i emocji wróciliśmy tą samą trasą do naszych domów, planując kolejną imprezę turystyczną.
           
         

Piesza wycieczka do Tinki w Krzyżkowicach

W piątkowe, słoneczne, jesienne popołudnie "Żuczki" wybrały się na rajd pieszy z kijkami nordic walking po najbliższej okolicy. Po prawie godzinnej wędrówce dotarliśmy do smażalni ryb "Tinca", gdzie uczniowie przyglądali się hodowli ryb i nie tylko... Były zabawy na świeżym powietrzu, rozmowy na różne tematy, było dużo śmiechu no i oczywiście nie zabrakło smacznej rybki na talerzu. Wypoczęci i zadowoleni z tak miło rozpoczętego weekendu wyruszyliśmy w drogę powrotną.
           
            


 

Plan imprez na rok szkolny 2013/2014

 1. Październik – Święto Pieczonego Ziemniaka (rajd rowerowy).
 2. Listopad – Śladami naszych przodków – piesza wycieczka do lubomskiego grodziska.
 3. Grudzień – świąteczny kulig + ognisko, pieczenie kiełbasek.
 4. Styczeń – zabawy na śniegu.
 5. Luty – wycieczka do Raciborza, lekcja muzealna (wycieczka autobusowa).
 6. Marzec – Szukamy śladów wiosny (piesza wycieczka do lasu).
 7. Kwiecień – Biegi przełajowe.
 8. Maj – Poznajemy bogactwo przyrodnicze Wielikątu (wycieczka rowerowa).
 9. Czerwiec – gry i zabawy (posługiwanie się mapą, kompasem, rozkładanie namiotu, itp.).

 

 

Opracowanie: Jolanta Tatura, Mirosława Twardzik


 

 

Pierwszą zaplanowaną imprezą był rajd rowerowy, który odbył się  2 października. Trasa rajdu przebiegała z Rzuchowa do Krzyżkowic i z powrotem do Rzuchowa.  W Krzyżkowicach, po spacerze w lesie i grzybobraniu, odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka. Pośród śmiechu, rozmów na różne tematy, przy cieple ogniska wszyscy uczestnicy delektowali się ziemniakami
pieczonymi w ognisku.  W dobrych humorach wróciliśmy do domu, planując już następną imprezę  


30 października uczniowie należący do koła turystycznego "ŻUCZKI" wyruszyli na kolejną wycieczkę rowerową, aby podziwiać mieniące się złotem, brązem i czerwienią liście drzew rozwiewane podmuchami ciepłego wiatru.
Po odprawie o godzinie 14.00 całą grupą wystartowaliśmy spod szkoły. Trasa prowadziła przez Rzuchów i Krzyżkowice. Droga była bezpieczna, rowery sprawne, a w plecakach mieliśmy wystarczającą ilość prowiantu. Gdy dotarliśmy do lasu, z wielką przyjemnością odpoczywaliśmy wśród rudawych, liściastych dywanów i drzew przybierających różne barwy. Ostatnim punktem wycieczki było ognisko, przy którym piekliśmy kiełbaski oraz ziemniaki. Każdy uczestnik na rozgrzewkę otrzymał gorącą herbatę. Na zakończenie rajdu przy płomieniach ogniska śpiewaliśmy piosenki z naszego turystycznego śpiewnika.
Pełni energii wróciliśmy do swoich domów, myśląc już o kolejnej wyprawie!
 
 
 
 
 "Z kijkami za pan brat" - piesza wycieczka do lubomskiego grodziska
 
Po świątecznym leniuchowaniu 27 grudnia 2013r. spora grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rzuchowie wraz z opiekunkami wybrała się na pieszą wycieczkę "Śladami naszych przodków" do lubomskiego grodziska. O godzinie 11:00 wszyscy uczestnicy imprezy stawili się na zbiórce przy OSP w Rzuchowie. Rozdaliśmy młodzieży kijki i wyruszyliśmy w drogę. Trasa przebiegała przez
Rzuchów, Lęgów, Lubomię. Pogoda nam sprzyjała i wędrówka przebiegała sprawnie. W dobrych humorach dotarliśmy na miejsce o godzinie 13:00. Na miejscu pani Mirka opowiedziała o historii średniowiecznego grodziska zamieszkiwanego przez plemię Gołęszczyców, Gołężyców w okresie od VIII do IX wieku. Trzeba przyznać, że nasze grodzisko robi wrażenie. Zrobiliśmy również pamiątkowe zdjęcia i wyruszyliśmy w drogę powrotną. Pomimo tak długiej trasy uczestnicy wycieczki byli dzielni i spisali się na medal! 
 
 
 
Jolanta Tatura

Ognisko na zakończenie roku 2013
 
Na zakończenie 2013 roku koło turystyczne "Żuczki" zorganizowało ognisko. Skorzystaliśmy z ogólnodostępnego miejsca specjalnie przygotowanego na takie okazje znajdującego się przy świetlicy w Rzuchowie. Pogoda dopisywała, choć trochę było nam żal, że nie spadł śnieg.
I tak przyjemnie, w blasku ogniska, z kolędą na ustach pożegnaliśmy się ze Starym Rokiem.

                   

                                                                                                                                                                             Mirosława Twardzik"Od kołyski do grobu" - czyli o obrzędowości rodzinnej na Śląsku

W sobotę 1 marca członkowie koła turystycznego "Żuczki" wybrali się na wycieczkę autobusem do Raciborza. Po przyjeździe uczestniczyliśmy w lekcji muzealnej na temat: "Od kołyski do grobu, czyli o obrzędowości rodzinnej na Śląsku". Wykład połączony z pokazem slajdów dotyczył śląskich obrzędów rodzinnych z XIX i XX wieku. W części ekspozycji zobaczyliśmy m.in.: starą kołyskę, wózek dziecięcy, zabawki i przybory szkolne. Pokazano również przedmioty związane z zawarciem związku małżeńskiego: strój państwa młodych, zapowiedzi ślubne i wianki. Kolejna część wystawy ukazuje jubileusze, srebrne i złote gody oraz związane z nimi pamiątki. W ostatniej części prelekcji zaprezentowano obrzędowość pogrzebową. Całość wystawy wzbogaciły stare fotografie z archiwum muzeum. Po zakończeniu bardzo ciekawej lekcji udaliśmy się na zwiedzanie pozostałej części muzeum. Później poszliśmy do pobliskiego McDonalda. Posileni, przy ciepłych promieniach słońca spacerowaliśmy podziwiając raciborski rynek. Bardzo zadowoleni wróciliśmy do domów, planując już kolejną wyprawę.
 
 
 
 
Jolanta Tatura, Mirosława Twardzik

Wiosenny rajd pieszy

1 kwietnia członkowie SK Turystycznego "Żuczki" wybrali się na wycieczkę w poszukiwaniu śladów wiosny. Trasa naszej wędrówki przebiegała z Rzuchowa do Pstrążnej i z powrotem. Wędrując podziwialiśmy budzącą się do życia przyrodę.
Zatrzymaliśmy się także na dłuższy odpoczynek w " Rybaczówce", gdzie przy smacznej rybce słuchaliśmy odgłosów przyrody. Wiosenne, piękne spędzone popołudnie zostało utrwalone przez nas na zdjęciach.
 
 
 


 
BIWAK POD NAMIOTAMI
W piątek 13 czerwca po raz pierwszy na terenie szkolnego podwórka uczniowie należący do koła turystycznego "Żuczki" biwakowali pod namiotami. Już po południu rodzice przywieźli namioty oraz sprzęt i przy pomocy tatusiów sami rozbijali namioty i urządzali miejsce biwaku. Było to doskonałą okazją, aby dzieci pomagały sobie nawzajem i uczyły się samodzielności. Gdy praca została zakończona, wspólnie piekliśmy kiełbaski, a potem można było bawić się do woli na świeżym powietrzu. O godzinie 19.00 odwiedziła nas Pani dyrektor ze swoim gościem i życzyła przyjemnej zabawy. Później przyszedł czas na oglądanie filmów na sali gimnastycznej. O godzinie 24.00 udaliśmy się na spoczynek do naszych namiotów. Jeszcze długo było słychać wesołe rozmowy i śmiechy. Rankiem zjedliśmy śniadanko, które przygotowali biwakowicze, samodzielnie spakowaliśmy namioty i zmęczeni ale bardzo zadowoleni wróciliśmy w sobotę do domów, snując plany organizacji biwaku w nowym roku szkolnym.
Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i pomoc przy organizacji biwaku.
            
              
 
 
 
                                                                     Jolanta Tatura, Mirosława Twardzik
covid
DBI
Nie truj sąsiada