"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej". Janusz Korczak

Pedagog Szkolny


 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Wtorek 10.30 – 11.30  
Środa 11.30 – 14.30

Czwartek 12.40 – 14.40

 

 

 

 


 

Pedagog szkolny: mgr Izabela Wszołek

PEDAGOG TO KTO?

 

 

Pedagog szkolny to osoba, która wspiera nauczycieli i wychowawców w realizacji procesu nauczania, pomaga uczniom i rodzicom w rozwiązywaniu trudnych dla nich spraw i problemów

 

 

CO ROBĘ?

 

Staram się:

-         udzielać uczniom pomocy w sytuacjach trudnych

-         pomagać wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami

-         interweniować w sytuacjach problemowych

-         pomagać uczniom w nauce

-         współpracować z instytucjami wspierającymi pracę szkoły

-         prowadzić zajęcia profilaktyczne, integracyjne, wychowawcze

-         inicjować różnego rodzaju akcje i programy na rzecz pomocy innym

 

DROGI UCZNIU!

 

Przyjdź jeśli chcesz podzielić się ze mną swoimi troskami i radościami, jeśli potrzebujesz rady i wsparcia, albo chcesz się podzielić dobrą nowiną, sukcesem, masz ciekawe pomysły i dużo energii, aby je zrealizować. Zapraszam.

 

DROGI RODZICU!

Jeśli zauważysz w zachowaniu swojego dziecka coś niepokojącego, jeśli zauważysz u niego trudności z nauką, chcesz porozmawiać o waszych relacjach, potrzebujesz wsparcia, masz pytania, szukasz pomocy. Przyjdź postaram się pomóc.

Nie truj sąsiada
DBI 2020