"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej". Janusz Korczak

Numery szkolnej gazetki "Żuczek"

Nie truj sąsiada
DBI 2020