AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie
"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej". Janusz Korczak

SK Prozdrowotne

Największym skarbem jest zdrowie każdego człowieka. To dar, dzięki któremu może się rozwijać, tworzyć i pracować. We współczesnym świecie dostrzegamy coraz większą liczbę dzieci chorujących, ulegających licznym pokusom, nałogom i zagrożeniom współczesnego świata. W związku z tym istnieje potrzeba  wyposażenia  dzieci i młodzież w taką wiedzę, która pozwoli ukształtować w nich wiedzę o odpowiednim zachowaniu prozdrowotnym, rozwinie alternatywne zainteresowania pozwalające dokonywać  właściwych sposobów spędzania wolnego czasu. Istnieje więc potrzeba zwrócenia szczególnej uwagi na zdrowie psychiczne, społeczne i fizyczne młodzieży szkolnej. Misją szkoły jest stworzenie takich warunków, aby dzieci mogły spędzać swój wolny czas i rozwijać swoje zainteresowania.

W myśl  tego zamierzenia powstał program prozdrowotny -  ,,MOJE ZDROWIE W MOICH RĘKACH”, który ma na celu wdrożenie i  przygotowanie młodego człowieka do zdrowego stylu życia – zdobycia  nawyków prozdrowotnych i umiejętności dbania o zdrowie, aby w  przyszłości dokonał trafnych i właściwych kierunków swojego  rozwoju. W programie są wyróżnione bloki tematyczne: 

1. Higiena ciała i umysłu. 

2. Zdrowe odżywianie- promocja. 

3. Aktywność fizyczna. 

4. Życie bez nałogów.  

Zajęcia będą dotyczyć m.in. takich zagadnień: - jak odpowiednio i właściwie prowadzić zdrowy styl życia, - odpowiednie odżywianie,  - jak umiejętnie odpoczywać i relaksować się,  - jak unikać nałogów i pokus współczesnego świata, - w jaki sposób utrzymywać higienę ciała i umysłu,  - jak umiejętnie pokonywać stres, unikać sytuacji agresywnych, - jak walczyć z chorobami,  - jak właściwie współpracować w grupie – uczeń zna wartość kontaktów przyjacielskich i koleżeńskich.

Aleksandra Krajczok

 

 

 


 

WIZYTA W PRZEDSZKOLU

      W Szkole Podstawowej w Rzuchowie od dawna dużą rolę przywiązuje się do realizacji działań dotyczących zagadnień zdrowotnych. Szkolne koło prozdrowotne, które działa od stycznia 2013r. ma na celu zdobywanie wiedzy poprzez różne formy działań, a także zachęcanie wszystkie dzieci do współpracy, aktywności oraz współdziałania.    Na wstępie swojej działalności pod hasłem - ,,DZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA W PRZEDSZKOLU” postanowiliśmy odwiedzić przedszkolaków. Dzieci należące do koła entuzjastycznie podeszły do prac przygotowawczych i aktywnie włączyły się do akcji. Dla maluchów przygotowaliśmy wierszyki o tematyce zdrowia, konkursy, zagadki i zadania, w których wszyscy chętnie brali udział. W nagrodę za wykonanie zadania  każdy uczestnik otrzymał znaczki – czerwone serduszko. Poprzez zabawę wszystkie dzieci - szkolne i przedszkolne - nawiązały współpracę i włączyły się do zabawy. Utrwaliły najważniejsze nawyki dotyczące kształtowania właściwego stosunku do zdrowia. Na zakończenie każdy maluch otrzymał order -,,JESTEM ZDROWY PRZEDSZKOLAK".

covid
DBI
Nie truj sąsiada