AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie
"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej". Janusz Korczak

SK SKO

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI w  Szkole Podstawowej w Rzuchowie działa  od 2009  roku. Patronat nad SKO sprawuje bank PKO BP w Raciborzu. Członkami koła są uczniowie klas II-VI. Obecnie do SKO należy 24 uczniów. Opiekunem jest pani Mirosława Twardzik.

Celem Szkolnej Kasy Oszczędności jest:

- propagowanie idei oszczędzania wśród uczniów,

- kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania,

- racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami,

- popularyzacja wiedzy o bankach,

- przyzwyczajanie do wytrwałości w oszczędzaniu,

- pozyskiwanie nowych członków.

Każdego roku nasza szkoła przystępuje do  konkursu: "Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO", który odbywa się w Polsce od ponad 40 lat. Patronat nad konkursem objęło MEN.

Nasze szkolne koło SKO również organizuje konkursy. W bieżącym roku szkolnym z zostały ogłoszone już dwie akcje:

1. "SYSTEMATYCZNIE OSZCZĘDZAJĄCY UCZEŃ".

2. "NAJŁADNIEJSZA SKARBONKA SKO".

W październiku 2012 roku przyjęliśmy nową, elektroniczną  formę oszczędzania. Każde dziecko posiada własne konto z dostępem do Internetu, gdzie może się logować, zakładać wirtualne skarbonki, zdobywać odznaki, np. za oszczędzanie, za regularne wpłaty, za umiejętne zarządzanie pieniędzmi itp. Uczniom bardzo spodobała się taka forma oszczędzania i ciągle przybywa nam nowych członków. Wiosną zostanie zorganizowana już po raz drugi wycieczka dla uczniów do oddziału PKO BP w Raciborzu.

Opiekun koła: Mirosława Twardzik

                                                          

 

              


 

W styczniu  w Szkole Podstawowej w Rzuchowie odbył się konkurs dla dzieci należących do SK SKO pt: "Najładniejsza skarbonka SKO". Zadaniem uczniów było wykonanie skarbonki według własnego pomysłu. W rezultacie zaprezentowano jedenaście prac konkursowych. Uczniowie wykazali się dużą inwencją twórczą. Prace  wystawiono na szkolnym korytarzu. Wyłonienie laureatów nastąpiło przez tajne głosowanie uczniów całej szkoły. Zwycięzcami konkursu okazali się: I miejsce: Oliwia Ficke z klasy 5 II miejsce: Wiktoria i Jakub Prokopczuk z klasy 5 III miejsce: ex aequo  Weronika Porwoł z klasy 4 i Karolina Hulboj z klasy 5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz słodkie upominki.

 

    

                                                                                                                                                    Mirosława Twardzik

 


 

W połowie listopada 2013r. Szkolne Koło SKO ogłosiło konkurs na najładniejszą portmonetkę. Do konkursu zgłoszono 11 prac (portmonetek), wszystkie były wykonane samodzielnie i z pomysłem. W tajnym głosowaniu, w którym brali udział wszyscy nauczyciele i uczniowie naszej szkoły wyłoniono zwycięskie "rękodzieła"; i tak: I miejsce otrzymała praca Wiktorii Zielonki z klasy 3; II miejsce przyznano dla Ewy Adamczyk z klasy 2; III miejsce zdobyli ex aequo Klaudia Depta z klasy 4 oraz Bartosz Wichtowski z klasy 5.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i zachęcamy już teraz do udziału w kolejnych przedsięwzięciach.

                                                                                                                                                    Mirosława Twardzik

     

 

 

 

SKO

covid
DBI
Nie truj sąsiada