AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie
"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej". Janusz Korczak

Kółko teatralne

 

KÓŁKO TEATRALNE

Kółko teatralne jest propozycją ciekawego spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży. Jest skierowane nie tylko do dzieci o uzdolnieniach recytatorskich i aktorskich. Uczęszczają tu również uczniowie zainteresowani teatrem, sztuką i kulturą.  W ramach kółka bowiem uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności związane z teatrem, oglądają atrakcyjne widowiska teatralne, odwiedzają okoliczne teatry, sami próbują stworzyć teatrzyk. Przygotowane spektakle przedstawiane są w trakcie różnych uroczystości społeczności uczniowskiej, rodzicom, dziadkom. W ramach kółka realizowany jest program własny „Zabawa w teatr”, w którym przewidziano trzy bloki tematyczne:

 • Teoria teatru - dostosowana do wieku uczestników,
 • Lekcje przeznaczone na przygotowanie przedstawień na różne okazje,
 • Wyjazdy do teatru. Analiza i ocena przedstawień (najciekawsze recenzje uczniowskie umieszczane są na łamach gazetki szkolnej „Żuczek”).

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Rozwijanie i doskonalenie zdolności literackich i aktorskich uczniów,
 • Nabywanie wiedzy dotyczącej teatru,
 • Udział dzieci w życiu kulturalnym - wyjazdy do teatru,
 • Przygotowanie szkolnych i środowiskowych uroczystości,
 • Przygotowanie uczniów do występów pozaszkolnych,
 • Uwrażliwianie uczniów na piękno literatury polskiej i światowej - inscenizacje baśni, dramatu, recytacja tekstów poetyckich,
 • Rozwijanie umiejętności pracy w zespole,
 • Nauka odpowiedzialności za powstanie przedstawienia,
 • Wyzbywanie się kompleksów i nieśmiałości poprzez udział w przedstawieniu,
 • Poszerzanie własnych zainteresowań,
 • Kształcenie kultury słowa, ćwiczenia fonetyczne, właściwa dykcja i wymowa,
 • Kształtowanie postawy otwartości i kreatywności,
 • Wychowywanie poprzez literaturę i sztukę,
 • Odkrywanie talentów, przełamywanie oporów i zahamowań u uczniów,
 • Umiejętność przygotowania oprawy przedstawienia - dźwięk, muzyka, scenografia, rekwizyty, stroje aktorów, choreografia,
 • Wartościowe zagospodarowanie czasu wolnego dzieci.

Opiekun koła: Tatiana Koczy

 

 


 

XIX Dziecięce Spotkania Teatralne

 

 

W marcu obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Teatru. W tym miesiącu też odbywały się w Gliwickim Teatrze Muzycznym już XIX Dziecięce Spotkania Teatralne. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w nich poprzez udział w słynnym widowisku przygotowanym przez GTM oraz Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu. Na musical "Tarzan" wybrało się 52 uczniów z klas I - VI. Przedstawienie dostarczyło młodzieży szkolnej wielu niezapomnianych wrażeń i emocji. W opiniach uczniów szczególnie podkreślany był fakt bliskiego kontaktu aktora z widzem oraz niezwykłe efekty specjalne oraz akrobacje bohaterów widowiska. Uczestnicy wyjazdu wrócili zadowoleni i przekonani, że warto poświęcić czas na dobre sztuki teatralne. 

Tatiana Koczy

 

                                 


 

Uczniowie Szkoly Podstawowej w Rzuchowie nagrodzeni we wszystkich kategoriach na IX Międzyszkolnym Konkursie Gwary "Nasza śląsko mowa" 

18 kwietnia 2013r. w Szkole Podstawowej w Pstrążnej odbył się IX Międzygminny Konkurs Gwary "Nasza śląsko mowa". Swój repertuar w kategoriach: piosenka, monolog i scenka zaprezentowali uczniowie z ośmiu szkół: z Pstrążnej, Lysek, Adamowic, Raszczyc, Zwonowic, Kobyli, Pogrzebienia i Rzuchowa. Uczniowie z Rzuchowa wrócili z konkursu z pierwszym miejscem za kategorię: piosenka oraz trzema dyplomami za zdobycie II miejsca w kategoriach: monolog, scenka i piosenka. Pirwszym miejscem nagrodzono piosenkę "Obejrzycie wy dziewuchy", którą zaśpiewały uczennice klasy II: Nikola Seget, Julia Primus, Michalina Ploch, Wiktoria Zielonka, Patrycja Wycisk. Za piosenkę "Jak żech chodził do szkoły" zaprezentowaną przez czwartoklasistów - Edytę Gąsior, Kamila Jęczmionkę, Miłosza Musiolika, Łukasza Domańskiego, Martynę Grelę, Wiktorię Kwiatkowską - otrzymaliśmy II miejsce. W czasie konkursu uczniowie przedstawili dwie śląskie scenki: "Dwa kamraty"(kl.II) oraz "Na śląskim podwórku"(kl.IV). Scenka uczniów klasy IV zdobyła II miejsce.  Drugą nagrodę otrzymał również monolog "Siedym dziecek Francka Tydnia" wygłoszony przez uczennicę czwartej klasy Edytę Gąsior. Do konkursu uczniowie zostali przygotowani przez panią Henrietę Fojcik i Tatianę Koczy. Konkurs gwary przebiegał w miłej, życzliwej atmosferze, uczniowie świetnie się bawili, nawiązali nowe znajomości. Wysłuchali legendy w śląskiej gwarze opowiedzianej przez jedną z mieszkanek Pstrążnej. Bogaty repertuar konkursu dostarczył dzieciom niezapomnianych wrażeń.  

Tatiana Koczy

 

            

 

 


 

"Wiwat Maj, Trzeci Maj..."

30 kwietnia w naszej szkole odbył się poranek patriotyczny upamiętniający rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Apel przygotowali uczniowie klasy V. Piątoklasiści przypomnieli wydarzenia wiosny 1791 roku, kiedy to Sejm Czteroletni po wielu trudach uchwalił Konstytucję - ważny dla Polski dokument. W trakcie montażu słowno-muzycznego najmłodsi uczniowie szkoły mieli okazję do przypomnienia sobie symboli kojarzonych z Polską i Polakami. Poranek uświadomił uczniom, jak ważna jest znajomość kart historii Polski.  

Tatiana Koczy

              

 

 


 

NA COŁKI KARPYNTEL

Uczennice naszej szkoły Nikola Seget z klasy II oraz Edyta Gąsior z klasy IV uczestniczyły w Powiatowym Konkursie Gwary "Na cołki karpyntel", który odbył się 8 maja 2013r. w czytelni Biblioteki Publicznej w Raciborzu. Konkurs został zorganizowany we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Raciborzu. Reprezentantki SP w Rzuchowie wygłosiły monologi: "Dwa kamraty" (N. Seget) oraz "Siedym dziecek Francka Tydnia" (E. Gąsior). Udział w konkursie stał się okazją do zdobycia nowych doświadczeń oraz poszerzenia wiedzy z zakresu regionalizmu, historii i tradycji naszej małej ojczyzny.  

Tatiana Koczy

         

 


Odtwarzamy stary zwyczaj topienia Marzanny i wprowadzenia Goika

"Marzanna... Marzanna
a cóż to za obrzęd?"

Stowarzyszenie "LYSKOR" wspólnie z Zespołem Szkolno - Przedszkolnym i Kołem Gospodyń Wiejskich w Rzuchowie zorganizowało spotkanie związane z wiosennym zwyczajem topienia Marzanny oraz wprowadzeniem Goika. Impreza odbyła się 20 marca 2014 r. przy sali GOK w Rzuchowie. Spotkanie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. W programie, który rozpoczął się o godzinie 14.30, można było zobaczyć zanikające zwyczaje pożegnania zimy i palenia Marzanny, odtworzono stary zwyczaj przywitania wiosny. W programie artystycznym wystąpiły dzieci z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rzuchowie oraz zespół wokalny "Rzuchowianki". W trakcie przedstawienia dzieci szkolne odśpiewały zapomniane już pieśni związane ze zwyczajem topienia Marzanny, uczeń klasy szóstej Piotr Ploch zaprezentował monolog w gwarze śląskiej "Godka o Marzannie", uczniowie z kółka teatralnego działającego przy ZSP w Rzuchowie przedstawili inscenizację "Obrzęd topienia Marzanny". Po zakończeniu części artystycznej spotkania przy akompaniamencie akordeonu śpiewano ludowe piosenki. Na uroczystość panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały poczęstunek.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Jan Zaczyk - Przewodniczący Komisji Oświaty w Gminie Kornowac, sekretarz Zarządu "Lyskor", Helena Serafin - prezes Zarządu "Lyskor", Ryszard Kubica - wiceprezes Zarządu "Lyskor", Jacek Kuźmiński - prezes OSP Rzuchów, Franciszek Szkatuła - sołtys wsi Rzuchów, radni Gminy Kornowac - Anna Guzy i Czesław Drzeniek, a także pani dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rzuchowie Wanda Knura. Uroczystość poprowadziła pani prezes stowarzyszenia "Lyskor" Helena Serafin. Spotkanie cieszyło się wielkim zainteresowaniem mieszkańców gminy.
                                                                                                                                                                                                 T. Koczy

 Uczniowie szkoły na przedstawieniu Teatru Współczesnego z Krakowa


3 kwietnia 2014r. uczniowie naszej szkoły byli widzami przedstawienia "Przystanek Olimp". Spektakl przygotował Teatr Współczesny z Krakowa. Został on pokazany w Rydułtowskim Centrum Kultury. Na przedstawienie wybrało się 25 uczniów z klas IV - VI.
"Przystanek Olimp" to spektakl, w którym młoda publiczność wyrusza wraz z głównym bohaterem w niezwykłą  podróż w antyczny świat bogów i herosów. Autorzy widowiska w ten sposób zachęcali do jego obejrzenia:
"Akcja przedstawienia rozpoczyna się w dalekiej przyszłości, w roku 2299, gdy historia ludzkości została  zapisana w pamięci Centralnego Komputera Ziemskiego. Książki całkowicie zastępuje sieć serwerów internetowych, z których ludzie czerpią wiedzę o swoich przodkach. Kiedy na jednym z serwerów pojawia się wirus wymazujący dane historii starożytnej, dzieje ludzkości są zagrożone unicestwieniem. W wirtualny świat mitologii wyrusza specjalny agent, z misją naprawienia systemu. Od niego zależeć będą losy świata. Komediowy scenariusz oraz zaskakujące efekty specjalne to niezaprzeczalne atuty tego przedstawienia. "Przystanek Olimp" to spotkanie przyszłości z przeszłością, to spektakl, który budząc wyobraźnię młodego widza, odkrywa przed nim tajemnice świata mitologii."

     


                                                                                                                                                                                   T. Koczy

Kółko teatralne

covid
DBI
Nie truj sąsiada