AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie
"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej". Janusz Korczak

Kółko dziennikarskie

 

Redakcja gazetki "Moja Szkoła" - rok szkolny 2016/2017:

 

Julia Primus, Nikola Seget, Patrycja Wycisk, Michalina Ploch, Jakub Mrozek

 

Opiekun gazetki: Tatiana KoczyDZIAŁALNOŚĆ KÓŁKA DZIENNIKARSKIEGO

Kółko dziennikarskie to doskonały sposób spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży. Przyciąga młodych redaktorów, dzieci uzdolnione literacko i posiadające umiejętność pracy z komputerem. Na zajęcia kółka dziennikarskiego uczęszczają uczniowie klas III - VI. Głównym celem zajęć jest systematyczne wydawanie gazetki szkolnej „Żuczek", której ciągłość wydawnicza trwa od 1999 r. Co roku wokół gazetki skupia się grupa młodych talentów redagujących kolejne numery gazetki, a jednocześnie promujących szkołę w środowisku lokalnym. Uczniowie nabywają tu także wiadomości i umiejętności z zakresu gatunków dziennikarskich, pracy z komputerem, rozwijają umiejętności pracy        w zespole, przygotowują się do pełnienia różnych ról społecznych w przyszłości. W ramach kółka organizowane są także wycieczki edukacyjne (np. do Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie).

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • Rozwijanie i doskonalenie zdolności literackich uczniów.
  • Wyposażenie uczniów w umiejętności dziennikarskiej pracy z komputerem oraz korzystanie z niego jako źródła wiedzy o świecie.
  • Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
  • Praktyczne wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności dziennikarskich przy redagowaniu gazetki szkolnej.
  • Rozwijanie umiejętności pracy w zespole.
  • Poznanie różnych gatunków dziennikarskich - wywiad, recenzja, artykuł, ogłoszenie...
  • Kształcenie umiejętności segregowania i opracowywania zdobytych informacji.
  • Wdrażanie do łatwego nawiązywania kontaktów międzyludzkich, odnajdywania swojego miejsca w grupie, poszanowania poglądów innych.
  • Przygotowanie do pełnienia różnych ról społecznych w przyszłości.
  • Wartościowe zagospodarowanie czasu wolnego dzieci.

Poszczególni uczniowie odpowiadają za niektóre stałe działy gazetki, np:

OD REDAKCJI - słowo wstępne

NASZA TWÓRCZOŚĆ - teksty uczniów; wiersze, opowiadania, itp.

Z ŻYCIA SZKOŁY - najważniejsze wydarzenia szkolne

UŚMIECHNIJ SIĘ - humor i rozrywka

ENGLISH PAGE - strona w języku angielskm

 

 

 


 

Opiekun koła: Tatiana Koczy

 


 

Redakcja naszej gazetki w roku szkolnym 2012/2013:

Edyta Gąsior, Wiktoria Prokopczuk, Oliwia Ficke, Paulina Ficke, Łukasz Domański, Piotr Ploch, Wiktoria Kwiatkowska, Martyna Grela

 

W tym roku zmieniliśmy szatę graficzną naszego pisemka, format i tytuł. Nasza nowa gazetka to "Moja szkoła"'. "Żuczek" ukazywał się w latach 1999 - 2013r.

 

 

 


   

 

       

covid
DBI
Nie truj sąsiada