AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie
"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej". Janusz Korczak

SKE „Eurożaczek”

Szkolne Kluby Europejskie są jedną z form dążenia do rozwijania świadomości europejskiej. Należą one do najbardziej powszechnych sposobów szerzenia informacji o Europie wśród młodych obywateli. Członkowie Klubów są zaangażowani w działania klubu, ponieważ chcą się ze sobą spotykać, wspólnie rozwijać swoje zainteresowania, dobrze się przy tym bawiąc. Dzięki temu kluby uczą samodzielności, odpowiedzialności, pomagają rozwinąć umiejętność pracy w zespole oraz integrują uczniów wokół wspólnego celu, a ich członkowie zyskują poczucie przynależności do grupy, która robi coś pożytecznego, z czego można czerpać satysfakcję. Praca w klubie to także niezastąpiona szkoła postawy otwartości i tolerancji, które są niezwykle ważne w demokratycznym, obywatelskim i coraz bardziej różnorodnym społeczeństwie. Są to podstawowe warunki współpracy z przedstawicielami innych narodów i państw europejskich.

Szkolny Klub Europejski „EUROŻACZEK’’ istnieje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzuchowie od kilku lat. Nadrzędnym celem naszego klubu  jest kształtowanie poczucia jedności europejskiej poprzez propagowanie wiedzy o Europie.

Realizacja  planu pracy odbywa się poprzez:

v  Upowszechnianie  informacji  na  temat  integracjieuropejskiej i jej struktur .

v  Prezentację kultury oraz współczesnego oblicza państw europejskich .

v  Zaznajamianie obecnych i przyszłych obywateli zjednoczonej Europy z kulturą polską .

v  Organizowanie  i  udział  w  spotkaniach,  apelach, akademiach i innych działaniach służących poznawaniu Europy .

v  Opracowywanie własnych materiałów informacyjnych .

v  Współpraca  z  klubami  europejskimi  oraz  innymi  organizacjami  o  charakterze proeuropejskim.

p1080749jpg [1000x750]

 

p1080746jpg [300x389]

 

p1080747jpg [300x225]

 

p1080748jpg [300x225]

 


 

Europejski Dzień Języków

 

O co w tym chodzi?

Europejski Dzień Języków jest obchodzony co roku 26 września. Wydarzenie to ma zwrócić uwagę na bogactwo języków w Europie:

  • ponad 200 języków europejskich

  • 24 języki urzędowe UE

  • około 60 języków regionalnych i języków mniejszości

  • wiele innych języków, których używają osoby z innych części świata.

Dlaczego ustanowiono Europejski Dzień Języków?

Jest on okazją do:

  • popularyzowania wiedzy na temat różnych języków używanych w Europie

  • promowania różnorodności językowej i kulturowej

  • zachęcania ludzi w różnym wieku do nauki języków, ponieważ znajomość więcej niż jednego języka pomaga nawiązywać kontakty, ułatwia znalezienie pracy i stymuluje rozwój przedsiębiorstw.

Historia

Europejski Dzień Języków został ustanowiony wspólnie przez Komisję Europejską i Radę Europy – organizację, która reprezentuje 800 mln Europejczyków z 47 krajów. W przygotowanie obchodów zaangażowane są liczne instytuty i stowarzyszenia działające w sektorze kultury i nauki języków, uniwersytety, a także szkoły. Od czasu jego ustanowienia w roku 2001, który ogłoszono Europejskim Rokiem Języków, Europejski Dzień Języków obchodzony jest co roku.

Jakie atrakcje są organizowane w Europie?

26 września, a także w tygodniach poprzedzających i następnych, w całej Europie organizowane są kursy językowe, gry, debaty, konferencje, programy radiowe, konkursy i inne imprezy dla każdego.

W naszej szkole z okazji tego święta ogłaszamy konkurs plastyczny "Dlaczego Europa to Europa". Zadaniem wszystkich uczestników jest wyjaśnienie pochodzenia nazwy kontynentu, na którym mieszkamy w dowolnej formie. Podpisane prace konkursowe należy oddawać do opiekuna SKE Eurożaczek- p. Agnieszki Kłobuch w nieprzekraczalnym terminie do 25 października 2017r.

 

Propponowana literatura:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_(c%C3%B3rka_Agenora)

covid
DBI
Nie truj sąsiada