AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie
"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej". Janusz Korczak

"Nie pal przy mnie, proszę"

 

 

 
nie_pal.jpg [676x536] 

    W miesiącach II-IV 2013 r.  Szkoła Podstawowa w Rzuchowie  będzie brała udział w realizacji programu antynikotynowego  pt. ,, Nie pal przy mnie, proszę", który jest skierowany do uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej.

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE;

   Program ma charakter profilaktyczny, a w realizacji treści zastosowane zostaną głównie metody aktywizujące dostosowane do wieku dzieci. Program zawiera uporządkowane treści dotyczące zdrowia, a zostaną one zrealizowane na pięciu zajęciach warsztatowych - dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych.

 

GŁÓWNY CEL PROGRAMU;

   Wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz zwiększenie odpowiedzialności za własne zdrowie.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE;

- Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.

- Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.

- Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.

- Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu tytoniowego związane z biernym paleniem.

- Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

 

STRUKTURA PROGRAMU;

   Program będzie realizowany na pięciu zajęciach warsztatowych o następującej tematyce:

1) CO TO JEST ZDROWIE?

2) OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?

3) CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?

4) CO ROBIĆ, GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE?

5) NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!

 

Aleksandra Krajczok

 


 

08 maja 2013

"Nie pal przy mnie, proszę"

 Zakończyliśmy cykl zajęć warsztatowych w ramach programu antynikotynowego pt.: ,,Nie pal przy mnie, proszę", który był skierowany do uczniów klas I-III. Patronat nad przedsięwzięciem objęła Państwowa Inspekcja Sanitarna i Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu.

 Program realizowany był w formie pięciu spotkań warsztatowych, na których stosowano głównie metody aktywizujące. Treści w nim zawarte były uporządkowane w pewną całość i dotyczyły zdrowia - czym jest zdrowie i od czego zależy, co szkodzi zdrowiu i co robić, gdy jest zagrożone. Dzieci potrafiły pracować zarówno w grupie jak i indywidualnie. Poprzez zabawę  zintegrowały się, a ich aktywność wzrosła. Były chętne do działań, a dzięki sympatycznej wiewiórce Wiki, która towarzyszyła im w zajęciach, mogły w interesujący sposób uzupełnić informacje i zgłębić tajniki wiedzy zdrowotnej. Na każdych zajęciach były wykonywane ciekawe prace plastyczne (nie tylko proponowane przez przewodnik), a ich efekty zostały umieszczone w galerii prac na gazetce szkolnej. Ciekawym środkiem dydaktycznym okazał się ,,Wierszyk o Wiki", którego dzieci wyuczyły się na pamięć i mogły recytować na kolejnych zajęciach. Na ostatnim spotkaniu uczniowie z poszczególnych zespołów wykonali gazetki, na których umieścili bardzo pomysłowe, ciekawe i wymowne znaczki z hasłem przewodnim ,,Nie pal przy mnie, proszę". We wszystkich wytworach dzieci wykazały dużą pomysłowość, ciekawe rozwiązania i twórczą ekspresję.

Finałem akcji będzie pogadanka z panią higienistką oraz turniej sportowy z konkurencjami sprawnościowymi, na który chcemy zaprosić także przedszkolaków.
 
Aleksandra Krajczok

 

 

harmonogram działań.doc

 

 


              

 

 


 

 

,,WESOŁO SIĘ BAWIMY, O ZDROWIE WALCZYMY" - działanie w ramach programu: ,,Nie pal przy mnie, proszę"

 

  16 maja 2013 r. w naszej szkole został przeprowadzony turniej sportowo - rekreacyjny pod hasłem: ,,Zdrowo się bawimy, o zdrowie walczymy". W konkurencjach brali udział uczniowie klas I-III oraz dzieci z naszego przedszkola. Cel, jaki nam przyświecał, to promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie zachowań prozdrowotnych oraz wpajanie w dzieci zasad zdrowej rywalizacji i aktywnego spędzania wolnego czasu.
  Piękna, słoneczna pogoda pozwoliła przeprowadzić wśród dzieci konkurencje o zróżnicowanej skali umiejętności. Uczniowie żywo i spontanicznie reagowali na propozycje zadaniowe. Zdobywając punkty w poszczególnych konkurencjach cieszyły się z osiągnięć, sukcesów i ,,małych zwycięstw". Na zakończenie poszczególne klasy otrzymały dyplomy oraz słodkie nagrody. Również dzieci z przedszkola dzielnie brały udział w rywalizacji i za to otrzymały wyróżnienie.
  Po zakończonym turnieju uczniowie spotkali się z pielęgniarką szkolną Panią Barbarą Gradzińską, która przekazała fachową wiedzę na temat szkodliwości palenia i następstw, jakie niesie za sobą ,,bierne palenie".

 

Aleksandra Krajczok

              


 


 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU EDUKACJI ANTYNIKOTYNOWEJ -

 

,,NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ"

 

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

 

 

1)Poinformowanie o realizacji programu i jego głównych założeniach:

 

a) nauczycieli klas I-III,

 

b) uczniów klas I-III,

 

c) rodziców.

 

2)Przygotowanie i wykonanie gazetki tematycznej i jej prezentacja na korytarzu szkolnym. Umieszczanie aktualnych informacji na stronie internetowej szkoły.

 

3)Spotkanie inauguracyjne pod hasłem - ,,Zdrowie moje, mojej rodziny i otoczenia" - gry i zabawy sportowe, dydaktyczne, integracyjne.

 

4)Realizacja godzin warsztatowych wzbogaconych o nowe formy, metody i środki dydaktyczne.
5)Przeprowadzenie konkursów o charakterze literacko - artystycznym  (kolorowanki antynikotynowe, puzzle, hasła, rymowanki itp.).

 

6)Wykonywanie gazetek ściennych wraz z prezentacją prac dzieci.

 

7)Turniej zdrowotno - sportowy z udziałem klas I-III.

 

8) Opracowanie sprawozdania z realizacji programu i przekazanie dokumentacji do PSSE w Raciborzu.
 

 
REALIZACJA PROGRAMU ,,NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ" ZAKOŃCZONA
 
W miesiącach od stycznia do kwietnia po raz kolejny realizowaliśmy założenia programu o charakterze profilaktycznym - ,,Nie pal przy mnie, proszę". W fazie początkowej naszego działania o całym przedsięwzięciu zostali poinformowani rodzice, nauczyciele oraz dzieci biorące udział - uczniowie klas I-III.
  Na korytarzu szkolnym zawieszona została gazetka ścienna dotycząca palenia papierosów i jego zgubnego wpływu na życie każdego człowieka. Jednym z pierwszych działań był turniej zabaw i gier integracyjno - ruchowych - ,,Zdrowie moje, mojej rodziny i otoczenia", który cieszył się zainteresowaniem dzieci -  mogły wtedy poznać dużo nowych i nieznanych zabaw, gier do wykorzystania w czasie  wolnym, na spotkaniach rodzinnych, koleżeńskich. Kolejne zajęcia programowe zostały wzbogacone o dodatkowe środki - kolorowanki, puzzle, wiersze. Wykonane prace zostały wyeksponowane i zaprezentowane wszystkim uczniom, a także rodzicom przychodzącym do szkoły.
  Uwieńczeniem działań był turniej sportowo - zdrowotny pt. ,,O zdrowiu wiemy prawie wszystko". Dzieci bardzo aktywnie i z ochotą wzięły udział w konkurencjach sportowo - sprawnościowych i umysłowych, mogły podzielić się swoimi wiadomościami i umiejętnościami. Wśród zaproszonych gości znalazła się też grupa dzieci przedszkolnych, chętna do zabaw, gier i konkurencji. Wszyscy dobrze się bawili, a każdy uczestnik miał możliwość zdobycia drobnej nagrody i słodkiego upominku.
  Poprzez uczestnictwo w programie, w różnych formach zajęć, dzieci miały okazję poznać, utrwalić i przypomnieć podstawowe tezy dotyczące zdrowego stylu życia, bez nałogu nikotyny i papierosów.
 
 

                                                                                                                                                  Aleksandra Krajczok


covid
DBI
Nie truj sąsiada